Lentigen i Taques

El làser aporta energia en un període molt curt de temps, de l’ordre de nanosegons, de manera que per un efecte fotoacústic destrueix les lesions pigmentades de forma específica, respectant el teixit sa adjacent.

En tractar aquestes lesions amb làser, l’energia es captada selectivament pel pigment conegut com melanina. Així s’origina una reacció fotoacústica, que destrueix el pigment i permet la seva eliminació.

És el procediment d’elecció per al tractament de les taques produïdes pel sol (lentígens actínics). Es tracta de les característiques taques arrodonides que apareixen en zones exposades al sol durant anys (cara, escot, mans).

 

* Tots els preus tenen l’IVA inclòs.